Västerbotten

 • Norrbyskär
  • Norrbyskärs museum, (0930) 241 00, (090) 185 700
  • Hotel Norrbyskär, (0930)  241  41, http://www.norrbyskar.com/ (in Swedish)
  • KFUM Course Centre and Camp, (0930) 240 00, (090) 185 700, http://www.norrbyskar.se/ (in Swedish)
  • Kiosken Norrbyskär, (0930)241 41
 • Norrbyn
 • Hörnefors
  • Bruksgårdens Wärdshus (Inn), (0930) 209 25.
 • Holmsund
 • Skeppsvik
  • Skeppsviks Herrgård (manor house), (090) 540 54, www.droskan.se (in Swedish)
 • Holmön
  • Holmö Hamnkrog (food and pub), (090) 551 11, (070) 552 9007, open in summer.
  • Panget, 070 262 1368, open all summer.
 • Ratan
  • Tullgårdens Gästgifveri med Kulturum (Tullgården Inn with cultural centre), (0934) 311 32, http://www.ratan.se/tullgarden.htm (in Swedish), open May-September, at other times by appointment.

Ostrobothnia

 • Oravais
  • Fjärdens Kaffestuga, restaurant, café. (06) 385 0366. Open year-round.
 • Vörå
  • Summer snack stand, Hällnäs beach. Information from Vörå municipality (06) 382 0200.
 • Maxmo
  • Nabben Guest Marina, Tottesund, (06) 345 0265. Restaurant, snack stand. Open in summer and on weekends in winter and spring.
  • Skärgårdsläget Varppi, Västerö, (06) 345 5065. Summer lunch restaurant, other times by appointment. http://www.kolumbus.fi/varppi/
  • Café Klemetsgårdarna, Kärklax, (06) 345 0122. Open in summer. http://www.multi.fi/~klemets/en
 • Replot
 • Björköby
  • Gunnel´s Fisk & Minibaren (Fish & Minibar), (06) 352 4005, 050 352 3560 Open year round.
  • Café Salteriet, (06) 352 4016. Open in summer.
  • Björkö Wärdshus (Inn), (06) 352 4194. Catering. http://www.bjorkowardshus.com
  • Stjärnbaren/Björkö uf, café, (06) 352 4016. Open winter weekend evenings.
 • Söderudden
 • Vallgrund
 • Vasa
  • Jannes saloon, Granskär, (06) 358 1888, reservations 050 553 1236. http://www.jannensaluuna.com
  • Restaurang Segeli, Vasklot, (06) 317 2037, 050 514 9913. Open in summer for lunch, otherwise by appointment.
  • Restaurang Faros, (06) 312 6411. Open in summer. http://www.faros.fi
  • Strampen Restaurant, 041 451 4512. Open in summer. http://www.strampen.com (in Swedish/Finnish)
 • Yttermalax
  • Log Inn, Åminne, (06) 365 1215. Open June-August.
  • Åminne Strandservice, snack bar at the marina, (06) 365 1602. Open in summer.
  • Åminne folkparksrestaurant, (06) 365 1950. Open in summer http://www.aminnefolkpark.net/restaurang.htm (in Swedish)
 • Bergö
  • Snack stand at Bredhällan. Open in summer.
  • Skäribaren, (06) 343 0307. Open year round on certain days.
 • Molpe


Texts: Anders Enetjärn, Lise-Lotte Molander.
Translation: Accent Språkservice AB.
Layout & illustrations: Päivi Anttila.
Webbdesign: Fredrik Smeds, Freddi Com Oy Ab.
for maintenance & updates contact: [email protected].