Västerbotten

 • Hotell Norrbyskär (0930) 241 10, (070) 695 2063, [email protected]. Erbjuder bl.a. havsfiske, sälsafari, dykning.
 • KFUM:s Kurs och Lägergård, (090) 185 700, (0930) 240 00, http://www.norrbyskar.se/, [email protected].
 • Leif Eriksson, Holmön, kör inom Holmö-området och till Stora Fjäderägg med en ruffad båt för upp till 12 personer, 070 269 0125, [email protected]. Leif har ingen reguljär trafik, utan kör i mån av tid.
 • "Slupen" trafikerar Stora Fjäderägg från Byviken på Holmön. Senvår och sommar 070 691 7220, e-post [email protected]. Övriga årstider, kvällstid och helger (090) 492 01 eller (090) 550 71. Se även http://www.holmonsbatmuseum.se/
 • Foto: Ann Salomonsson
  Olle Nygren på Holmön är en av dem som skjutsar besökare
 • Olle Nygren kör små grupper i Holmöområdet och till Stora Fjäderägg, (090) 550 08, 070 663 6706, [email protected], mer information på http://www.holmon.com/Damina/index.htm

Österbotten

 • M/S Corina, skärgårdskryssningar, bokningar via Berny´s Café & Restaurant, max 55 personer, (06) 352 1200, fax (06) 352 1201. http://www.replotbridge.com
 • Båtturer Stefan Rönn, Björköby, 0500 865 260. Båttransporter för max 12 personer.
 • Båtturer Ulf Rönnblad, Björköby, (06) 352 4126, 0500 163 021. Båttransporter på Björköby-Panike vandringsled.
 • Postjakten, 1600-talsseglats i Vasa skärgård, 044 380 8083. http://www.postijahti.fi
 • M/S Tiira (Vasa skärgårdskryssningar Ab), båtkryssningar i Vasa skärgård, max 40 (60) personer, tfn 050 553 1236, fax (06) 315 4047.
 • M/S Tuulia (Vasa skärgårdskryssningar Ab), båtkryssningar i Vasa skärgård, max 20 personer, tfn 050 553 1236, fax (06) 315 4047.


Texter: Anders Enetjärn, Lise-Lotte Molander.
Layout & illustrationer: Päivi Anttila.
Webbdesign: Fredrik Smeds, Freddi Com Oy Ab.
Kontakt ang. innehåll och uppdateringar: [email protected]