Västerbotten

  • På Holmön kan man hyra cyklar vid Hamnkrogen, (090) 551 11, (070) 552 9007
  • På Norrbyskär kan cyklar hyras vid hamnkiosken, (0930) 241 41 (sommartid).

ÖsterbottenTexter: Anders Enetjärn, Lise-Lotte Molander.
Layout & illustrationer: Päivi Anttila.
Webbdesign: Fredrik Smeds, Freddi Com Oy Ab.
Kontakt ang. innehåll och uppdateringar: [email protected]