Hur tar jag mig dit? Bilder Beskrivning

I områdets norra del blir landskapet brantare med stora fria vattenytor mellan holmarna. Bergsformationer är inte ovanliga, vilket dessa två områden, Västerö och Jöusan är bra exempel på. Västerö är en större ö med fast bebyggelse och vägförbindelse till fastlandet. Vandringsleden i öns södra del bjuder på kultur och olika slags natur. Jöusan ligger nordost om Västerö i havsbandet.

Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupanro 172/MYY/02

Jöusan - Västerö

Jöusan

Jöusan är en tämligen hög ö och i synnerhet dess norra del är bergig. I den norra delen finns hällmarkstallskog medan den södra delen till stor del är ung blandskog på tidigare avverkade ytor. Där finns också några träsk och myrar. Stränderna är varierade med klippor, block och stenar. I vikarna finns små sandstrandsfragment. På Jöusan finns flera fornlämningar såsom jungfrudanser (labyrinter) och ryssugnar.

Jöusan har länge varit ett omtyckt utflyktsmål för båtburna. Med undantag för en privat sommarstuga ägs Jöusan av staten och förvaltas av Forststyrelsen.

Västerö

Västerö bjuder på såväl flacka moränlandskap som dramatiska bergsformationer. Vid Västerös västra strand reser sig branta strandklippor över 20 meter över havsytan. Vattnen utanför är också djupa. Platsen kallas för Ryssberget efter ryska fartyg som under höststormar 1714 krossats mot klipporna. Vid denna plats lossades vapen och ammunition för frihetskriget 1917. Fartyget som fraktade lasten hette Equity. Till minne av händelsen har ett minnesmärke rests vid Storsandviken.

Ett sätt att bekanta sig med området är att gå vandringsleden som finns i Västerös södra del. Leden går genom gammelskogar och berg, över havsvikar och flador samt längs med stranden med utsikt mot öppet hav. Leden går också via minnesmärket Equity. Det finns många olika stigalternativ att välja mellan både för den som önskar en längre vandring och för den som vill gå en kortare tur.

Foto: Lise-Lotte Molander
Foto: Eero Murtomäki
Foto: Eero Murtomäki
Klipporna vid Ryssberget, Västerö
Västerös klippor i kvällssol
Små sjöar och träsk är vanliga på Jöusan och Västerö. Bilden från Västerö
     
Foto: Eero Murtomäki
Foto: Eero Murtomäki
Foto: Eero Murtomäki
Hällmarkstallskog med blommande getpors på Jöusan
Gamla ihåliga trädstammar erbjuder födo- och boplatser åt många djur
Kompassros på Jöusan
     
Foto: Eero Murtomäki
Mot väster öppnar sig havet

Hur tar jag mig dit

Västerö vandringsled når man lätt vägledes. Man kan antingen köra genom Maxmo kyrkby eller vika av från riksväg 8 i Kaitsor och köra genom Hellnäs. Avståndet från Kaitsor till Västerö är ca 26 km. För att komma till leden svänger man av Västerö-Österö-vägen vid skylten Equity. Parkering finns vid Söderskatavägen och vid Equityvägen.

För att komma till Jöusan är man beroende av båt. I Västerviken på Jöusans sydvästra sida finns bra ställen att ta i land.


Texter: Anders Enetjärn, Lise-Lotte Molander.
Layout & illustrationer: Päivi Anttila.
Webbdesign: Fredrik Smeds, Freddi Com Oy Ab.
Kontakt ang. innehåll och uppdateringar: [email protected]