Hur tar jag mig dit? Bilder Beskrivning

På Kronören i landskapet Ångermanland möter den flacka och steniga Kvarkenkusten sin granne åt söder, nämligen den klippiga och kuperade Höga Kusten. Naturreservatet Kronören-Drivören är en skärgård rik på öar där variationen är stor från de yttersta, kala skären Stor- och Lillbådan till de skogbevuxna öarna längst in i skärgården.

 

Kronörens naturreservat

Långroudden längst ut på Kronörenhalvön är den plats som säkert blir ditt första självklara mål om du besöker Kronören-Drivörens naturreservat. Här kan du se Kvarkens flacka kust med Järnäshalvön närmast åt nordost. Åt rakt motsatt håll, i sydväst, kan du skönja hur landskapet och kusten sakta reser sig ur havet i det som är den allra nordligaste delen av Höga Kusten. Till Långroudden brukar också fågelskådarna söka sig under vår, höst och vinter eftersom udden med sitt exponerade läge ofta erbjuder goda möjligheter att se sträckande eller stationära sjöfåglar. När isen ligger utanför Umeås kust och alla trutar, svanar och änder är som bortblåsta från det tysta vinterlandskapet brukar Långroudden vara ett bra alternativ för den som söker ornitologiska upplevelser vid havet. Här lägger sig isen sällan.

Långroudden är speciell också för sin påtagliga prägel av exponerad kust och drumlinlandskap. Vind, vågor, issprängning, isskruvning och även inlandsis är mäktiga krafter som skapat både klapperstensfält och kalspolade klippor. På klipporna finns isräfflor och vattenfyllda hällkar och på klapperstensfälten kan du hitta tomtningar, rester av enkla och tillfälliga boningar som tidigare generationer fiskare använde. På klapperstensfälten finns också kompassrosor.

Kronören är unik i ett perspektiv som få har uppmärksammat tidigare. Här finns nämligen alla Sveriges fem klövviltarter. Älg och rådjur är givetvis naturliga invånare i skogarna, renen finns här i sitt vinterbetesland medan både kronhjort och dovhjort har förvildats efter rymningar från hägn i Nordmalingsområdet. Man blir minst sagt förvånad när man möter en rentjur eller en stor, flyende dovhjort på Kronörens hällmarker.

Kronören är unik också i en annan bemärkelse. Här finns den idag enda kända svenska växtplasten för den bredbladiga hästsvansen (Hippuris tetraphylla), en strandväxt som tidigare växte också i det västerbottniska Sladans naturreservat. Den bredbladiga hästsvansen - som växer som en upprätt svans i det grunda vattnet utanför stranden - finns i viken mellan Stor-Sandskäret och fastlandet.

Kronören är också klassisk havsörnsmark. Ett av de första par som etablerade sig i Västerbotten-Ångermanland på 1970-talet sedan arten varit borta under några årtionden byggde sitt bo i Kronörens vidsträckta gammelskogar. Idag finns det fortfarande kvar en hel del gammelskogar både inom och utanför naturreservatet.

Kronörens småspruckna skogslandskap är inte så lättorienterat. Därför planerar Länsstyrelsen en enkel vandringsled genom Kronörens västra delar.

Lillbådan och Storbådan i den yttersta delen av Nordmalingsfjärden är två speciella öar som är mer eller mindre helt kala. Lillbådan som har ett rikt fågelliv är ett fågelskyddsområde och här råder beträdnadsförbud under tiden 15/4 - 15/8.

Foto: Jörgen Wiklund/N
Foto: Jörgen Wiklund/N
Foto: Jörgen Wiklund/N
En rentjur på ett av Kronörens klapperstensfält
Älg
Kronhjort finns vild på Kronören
     
Foto: Jörgen Wiklund/N
Foto: Jörgen Wiklund/N
Foto: Jörgen Wiklund/N
Tomtning på väg ut till Långroudden
Klapperstrand på Långroudden
Hällar och hällkar på Långroudden
     
Foto: Jörgen Wiklund/N
Foto: Pekka Bader
Foto: Pekka Bader
Isräfflor på Långroudden
Storbådans fyr o hällkar
Den bredbladiga hästvansen är en av Kvarkens mest ovanliga växter

Hur tar jag mig dit

Från väg E4 ca 6 km söder om Nordmaling sväng söderut mot Långron. Vägen slutar strax innanför Långroudden. Promenera utmed den östra stranden eller längs sommarstugevägen ut till udden.

Båthamn

Vid Kronören finns ingen småbåtshamn. Små båtar kan hitta naturhamnar. I övrigt finns en mycket fin, skyddad gästhamn i före detta lotshamnen vid Järnäs klubb, på andra sidan av Nordmalingsfjärden och ca 10 km från Kronören. 10 gästplatser och 3-4 meters hamndjup.
I Obbolsviken intill Rundvik i Nordmalingsfjärden finns Rundviks båtklubbs klubbhamn som är skyddad för alla vindar.

Service

Närmaste service finns inne i samhällena Lögdeå och Rundvik.

Länkar

Nordmalings kommun www.nordmaling.se
Fiskesidor under Nordmalings kommun
http://www.nordmaling.se/default.asp?id=1412&PTID=&refid=1239

Tips

Olofsfors bruk, ca 2 km från Nordmaling utmed Leduån är en av Nordmalings finaste platser med ett av landets mest välbevarade järnbruk. Bruksområdet är en kulturmiljö av riksintresse. Här finns ett bruksmuseum, kvinnomuseum, en smedja som är i bruk, en restaurang, cykeluthyrning mm.
http://www.olofsforsbruk.nu/


Texter: Anders Enetjärn, Lise-Lotte Molander.
Layout & illustrationer: Päivi Anttila.
Webbdesign: Fredrik Smeds, Freddi Com Oy Ab.
Kontakt ang. innehåll och uppdateringar: [email protected]