Hur tar jag mig dit? Bilder Beskrivning

Molpehällorna ligger utanför Molpe by i Korsnäs kommun. I närheten av Molpehällorna finns flera andra grynnor och skär, t. ex. Molpegrunden, som är ett stenigt skär med enrished och små träddungar. Söder om Molpehällorna nära fastlandet ligger Halsön, en stor skogsholme med många värdefulla flador och glosjöar. Den gamla sjöbevakningsstationen på Molpehällorna har fått en ny uppgift som naturstation.

Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupanro 172/MYY/02

Molpehällorna - Korsnäs skärgård

Den över två kilometer långa ön Molpehällorna har, som namnet antyder, tidigare varit fyra skilda skär som landhöjningen fogat samman till en. Molpehällorna bjuder på många olika slags natur. Skärets norra del utgörs av oländig och stenig enrished. Enrissnår påträffas även annorstädes på hällorna. I den mellersta och södra delen finns skogsdungar, vassbevuxna kärr, hedar och smala vikar. En stor glosjö skiljer öns norra och mellersta del åt. Stenstränder omger hällorna med avbrott här och där för strandängar och klippor.

På den södra delen, Söderhällorna, finns den före detta sjöbevakningsstationen, som Forststyrelsen och Korsnäs kommun har renoverat. Där finns bäddplatser för 20-30 personer, kök och bastu. Forststyrelsen hyr ut stationen åt guidade grupper (kontaktuppgifter nedan).

Sedan sommaren 2001 finns också en naturstig på Molpehällorna. Den har sin start- och ändpunkt vid stationen och går tvärs över ön till klipporna på den västra stranden. En stig vänder av norrut till minnesplatsen för Bottenvikens första båk som enligt källorna uppfördes 1668. Det var en vippbåk, som var mellan 10 och 12 meter hög, och den var bemannad från 1681. Det berättas också om en fyrvaktare, Jakob Rautio, som skall ha levat på Molpehällorna från 1790 till 1808 då han dödades av ryssar som sedan också brände upp båken.

Foto: Timo Hissa
Foto: Lise-Lotte Molander
Foto: ÖFPL/Göran Strömfors
Molpehällorna
Klipphällar längs den västra stranden
Vid hamnen finns ett rejält båthus
     
 
Foto: ÖFPL/Göran Strömfors
Foto: ÖFPL/Göran Strömfors
 
Denna rekonstruktion av vippbåken är 10 meter hög och den uppfördes år 2001
Skyltarna längs naturstigen berättar om djur och natur på skäret
 


Texter: Anders Enetjärn, Lise-Lotte Molander.
Layout & illustrationer: Päivi Anttila.
Webbdesign: Fredrik Smeds, Freddi Com Oy Ab.
Kontakt ang. innehåll och uppdateringar: [email protected]