Västerbotten

Norrbyskärs museum
I den f.d. maskinhallen vid det som en gång var själva sågverksbyggnaden på Norrbyskär finns ett museum över Norrbyskärs historia. Här får du följa industriepokens uppgång och fall på Norrbyskär. Öarnas utseende under industriepoken visas också i en stor modell. Mer information på http://www.norrbyskar.se/ och Västerbottens museum, http://www.sevart.se.

Holmöns båtmuseum
I Byviken på Holmön finns ett relativt nytt båtmuseum som är öppet under sommaren. Läs mer på http://www.holmonsbatmuseum.se. Se fina bilder på museet på http://www.algonet.se/~okie/holmnsb.htm .

Kulturum Ratan
I den f.d. Tullgården kan du i den fina utställningen lära dig om de tre orsakerna till att Ratan betraktas som ett riksintressant område;

  • landhöjningen som man kunnat följa så bra i Ratans hamn,
  • sjöfartsepoken då Ratan var "Norrlands hamn", dvs. tull- och stapelhamn för alla hamnar norrut i Bottenviken både på svenska och finska sidan,
  • slaget mot ryssarna den 20 augusti 1809, Sveriges senaste krigshändelse.

Läs mer på Västerbottens museum, http://www.sevart.se/indexswe.html och http://www.ratan.se

Österbotten

Klemetsgårdarna
I Kärklax i Maxmo finns denna museihelhet med bland annat ett bevarat hem från 1940-talet samt utställningar av textilier och gamla motorcyklar. I museets regi finns också en vikingastig med vikingatida gravar och husgrunder. Öppet varje dag kl. 10 - 21 från juni till mitten av augusti. Grupper tas emot på beställning året om, (06) 345 0122. Läs mer på http://www.klemets.fi och http://museum.svof.fi/klemets.htm

Replot hembygdsmuseum, Replot. Tel. (06) 352 0316. Öppet enligt överenskommelse.

Björkö Museiområde
På Björkö finns kan man bekanta sig med Mortesgården med bondstuga, motormuseum samt ullkarderi och spinneri. Fiskehamnen Bodback hör också till museihelheten. Öppet enligt överenskommelse juni-augusti, 044 324 5730, (06) 352 4120. Läs mer på http://www.bjorkomuseum.hembygd.fi/start/.

Granösunds Fiskeläge
Granösunds fiskeläge i Södra Vallgrund visar livet i skärgården under en tid då större delen av befolkningen livnärde sig på fiske, säljakt, jordbruk och hantverk. Här finns ett tiotal byggnader som flyttats från olika platser i Replot skärgård. Öppet helger under perioden 1.6-15.8 samt övriga tider enligt överenskommelse, (06) 352 7823. Läs mer på http://museum.svof.fi/granosun.htm.

Brinkens hembygdsmuseum
Hembygdsmuseum med ett tjugotal byggnader från 1700- och 1800-talens Malax. Museet är uppbyggt kring Orregården på Brinken i Yttermalax. Öppet juni-juli samt enligt överenskommelse, (06) 365 1913. http://museum.malax.fi/

Kvarkens båtmuseum
I Åminne i Yttermalax finns ett av Nordens största museer för allmogebåtar och fiskeredskap. Öppet juni-juli samt enligt överenskommelse, (06) 365 1933. Läs mer på http://museum.svof.fi/kvarken.htm

Bergö hembygdsmuseum
Museet visar ett skärgårdshem på 1800-talet och är inrett i Klockargården. Visning enligt överenskommelse, (06) 343 0002, (06) 343 0183.


Här kan du läsa mer om museer i Österbotten: http://museum.svof.fi/Texter: Anders Enetjärn, Lise-Lotte Molander.
Layout & illustrationer: Päivi Anttila.
Webbdesign: Fredrik Smeds, Freddi Com Oy Ab.
Kontakt ang. innehåll och uppdateringar: [email protected]