Sverige

Friluftsfrämjandet, www.frilufts.se

Friluftsfrämjandet Umeå, http://www.friluftsframjandet.se/umea

Fältbiologerna Nordsvenska, http://www.faltbiologerna.se/index.php?menu=001,007,001

Geologi föreningar i Sverige, http://www.geonord.org/org/clubs/s.html

Sveriges entomologiska förening, http://www.sef.nu/

Norrlands entomologiska förening,
http://www.emg.umu.se/biginst/andersn/NEF_main.htm

Svenska Botaniska Föreningen http://www.sbf.c.se/

Sveriges Ornitologiska Förening http://www.sofnet.org/

Naturskyddsföreningen Västerbotten, http://www.vasterbotten.snf.se/

Naturskyddsföreningens Umeåkrets, http://umea.krets.snf.se

Svenska Turistföreningen, http://www.svenskaturistforeningen.se

Svenska Turistföreningen Umeå
http://www.stfturist.se/umea

Sveriges Mykologiska Förening, http://www.svampar.se/index.asp

Finland

Håll skärgården ren
http://www.pidasaaristosiistina.fi/index.phtml?l=sv&s=1

Malaxnejdens Naturförening
Petter Eklund, (06) 365 1742

Merenkurkun lintutieteellinen yhdistys r.y.
PL 221
65101 VASA
http://www.merenkurkunlty.net

Oravaisnejdens Naturvetarklubb r.f.
Allan Stenmark (sekr.), (06) 385 0411
http://www.onk.mpoli.fi/
e-post: [email protected]

Ostrobothnia Australis
Museigatan 3
65100 VASA
Tel nr (06) 325 3792
http://www.oa.fi/

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry
Valtionkatu 1C,
60100 SEINÄJOKI
(06) 312 7577
[email protected]
Piirisihteeri Teemu Tuovinen (kontaktperson)
http://www.sll.fi/pohjanmaa/

Vasa Andromeda
http://www.meteoria.fi/

Vasa miljöförening r.f.
[email protected]
http://www.sll.fi/vaasa/

Vasa Svampringen r.f.
Matti Kyröläinen (ordf.), (06) 316 8991

Kvarkens Vildmarks- och naturguider rf
tel nr 040 566 3882
http://www.melo-ry.com

Österbottens Turism
Vasaesplanaden 22 A
65100 VASA
(06) 325 1125
http://www.osterbottensturism.fiTexter: Anders Enetjärn, Lise-Lotte Molander.
Layout & illustrationer: Päivi Anttila.
Webbdesign: Fredrik Smeds, Freddi Com Oy Ab.
Kontakt ang. innehåll och uppdateringar: [email protected]