Naturstationer

Naturstationer finns tillsvidare endast i Finland. Forststyrelsen förvaltar statens mark anskaffad för naturskyddsändamål och de fastigheter som finns i områdena. De gamla lots- och sjöbevakningsstationerna som tagits ur bruk har fått en ny mission som naturstationer där deltagare i kurser och guidade exkursioner kan bekanta sig med skärgårdens natur och kultur. Forststyrelsen har ingått avtal med olika samarbetspartners, bl.a. turismföretagare, om nyttjanderätten till stationerna.


MICKELSÖRARNA

Kummelskäret är en av de ytterst belägna skären i Mickelsörarna. Avståndet är 15 km från Stråkaviken och 25 km från Köklot fiskehamn. Sjöbevakningsstationen på Kummelskäret grundrenoverades och förstorades1987. Efter att stationen togs ur bruk år 1993 har den iordningsställts till naturstation.

På naturstationen finns 20 bäddplatser i tvåpersoners rum. Som mest kan ungefär 30 personer övernatta där. Det finns också mötesutrymmen. Kaféet, naturutställningen och utkikstornet kan man besöka då stationen är öppen. Övrig service är bastu och dusch. Logi och bastu bör beställs.

På gården finns grillplats och en avfallspunkt. Hamnen på Kummelskäret är 1-4 m djup.

På Kummelskäret finns också en naturstig längs vilken man kan bekanta sig med lämningar av fiskelägen i en utskärsmiljö med rikt djur- och växtliv.

Hemsida: http://www.luontoon.fi/page.asp?Section=2935&Item=3427

Kontaktuppgifter: Forststyrelsen Terranova tel nr 0205 64 5281.


RÖNNSKÄR

Rönnskärs naturstation finns i den före detta lotsstationen på Fäliskäret i Malax yttre skärgård. Från Vasa är det 30 km sjövägen till Fäliskäret. Sedan ön och alla byggnader övergick i Forststyrelsens ägo år 1997 har lotsstationen renoverats invändigt och utvändigt. Där finns sovplatser för 10 personer. Den gamla slipen i stranden har också renoverats och där finns kojplatser för 8 personer, bastu, mötes- och utställningsutrymme. Utrymmena på Fäliskäret kan hyras för olika slag av guidad verksamhet.

Hemsida: http://www.luontoon.fi/page.asp?Section=2935&Item=3430

Kontaktuppgifter: Forststyrelsen Terranova tel nr 0205 64 5281.

MOLPEHÄLLORNA

Den före detta sjöbevakningsstationen på Molpehällorna har renoverats av Forststyrelsen och Korsnäs kommun och fungerar nu som naturstation. Stationen erbjuder bäddplatser för 20 personer, men som mest kan 30 personer övernatta där. Stationen är anpassad för rörelsehindrade. För tillfället finns där ingen företagare, men guidade grupper kan hyra utrymmena av Forststyrelsen.

Hemsida: http://www.luontoon.fi/page.asp?Section=2935&Item=3429

Kontaktuppgifter: Forststyrelsen Terranova tel nr 0205 64 5281.


GÅSHÄLLAN

Gåshällan ligger i Närpes yttersta skärgård, 8 kilometer från närmaste hamn. Gåshällan är ett litet mestadels öppet och kargt skär, med fina klippstränder ut mot öppna havet.

Den före detta sjöbevakningsstationen fungerar nu som naturstation och lägercentrum för olika aktiviteter, som anknyter till skärgårdens liv och kultur. Stationer erbjuder inkvartering för 10-20 personer i ett gemensamt utrymme. Bastu finns också och mat kan fås på beställning.
Svenska Österbottens folkakademi arrangerar utflykter till Gåshällan under sommarhalvåret på beställning.

I den före detta lotsstationen på andra sidan skäret finns service för båtfolket: brygga, grillplats och bastu.

Hemsida: http://www.luontoon.fi/page.asp?Section=2935&Item;=3421

Kontaktuppgifter: Svenska Österbottens folkakademi, Yttermark, (06) 280 6600.

MÄSSKÄR

Mässkär är beläget i skärgården utanför Jakobstad, ca tre kilometer från närmaste hamn på fastlandet. Ön har varit och är fortfarande ett viktigt landmärke tack vare båken som finns på ön. Denna rutt utgjorde tidigare farled in till Jakobstad. Den används numera av mindre båtar, medan större fartyg använder sig av en annan farled. Besökare på Mässkär bör hålla sig på den del av ön där hamnen och båken finns eftersom det är statsägt område och får besökas av alla. Resten av ön är sommarstugeområde.

Naturstationen, som finns i den renoverade före detta lotsstationen på ön, kan erbjuda nattlogi för 30 personer i 3-4 personers rum. Det finns ett kafé med matservering samt mötesutrymmen för 50 personer. På stationen finns även en rymlig bastu samt gillestuga med öppen spis.

I hamnen finns gästbrygga och vattendjupet är 4 meter. Hamnservicen innefattar sopstation, grilltak, utedass, färskvatten, dusch och bastu. Naturstationen är bemannad från morsdag till 31.8.

Hemsida: http://www.masskar.fi , http://www.luontoon.fi/page.asp?Section=2935&Item;=3428

Kontaktuppgifter: Mässkärs lotsstation, Anders Boström, (06) 723 1940, Mässkär direkt, (06) 729 4092.Texter: Anders Enetjärn, Lise-Lotte Molander.
Layout & illustrationer: Päivi Anttila.
Webbdesign: Fredrik Smeds, Freddi Com Oy Ab.
Kontakt ang. innehåll och uppdateringar: [email protected]