Hur tar jag mig dit? Bilder Beskrivning

Norrbyskär lämnar ingen besökare oberörd. Antingen åker du härifrån uppfylld av den fascinerande historia som präglat "skären som var världen" eller så åker du hem med minnen av djärva strapatser i äventyrsbanorna eller med en mätt mage från en fin middag på Värdshuset. Norrbyskär har något för alla.

 

Norrbyskär

Norrbyskär är ett av Västerbottens viktigaste besöksmål. Strax före sekelskiftet byggdes det upp ett helt nytt samhälle på en handfull ensliga öar utanför Norrbyn. Här anlades det som kom att bli dåtidens Europas största sågverk. Norrbyskär var ett samhälle som byggdes med helt nya mått där arbetarnas och tjänstemännens välbefinnande stod högt i kurs. Samhället hade den bästa service och det sågs som en ynnest att få komma som arbetare till Norrbyskär. Bostadshusen byggdes som flerfamiljsbostäder utmed de raka gatorna på Långgrundet och Stuguskär.

I mars 1895 sågades den första stocken på Norrbyskär och på 1920-talet när Norrbyskär blomstrade var det som mest 1 400 bofasta på ön och den sjöd av liv och arbete. Goda år växlade dock med dåliga och osäkerheten var stor för anläggningen. Nedskärningar och rationaliseringar drabbade sågen och 1952 var nedläggningen ett faktum, såverksepoken var slut. Norrbyskär som för några decennier sedan var ett industrisamhälle, är idag en idyllisk sommarö med tiotusentals besökare varje år.

Själva sågen låg på Långgrundets norra udde medan den viktigaste utskeppningshamnen och brädgården låg utmed Långgrundets långa västersida. De andra öarna användes för andra ändamål. På Stuguskär låg disponentbostaden med den fina parken och kägelbanan. På Tannskär låg hyvleriet, en stor brädgård och en plats där man kolade ved. På norra delen av Kalmarn bröt man sten för att bygga husgrunderna och på södra delen av ön tog man hand om spånet som kom med en linbana från sågen. Stengrundet och Blågrundet var lösarbetarnas egen ö. Här bodde de som bara var säsongsanställda och därför inte flyttade hit med sina familjer. Sågen drevs fram till 1950-talet då all verksamhet avstannade. Umeå kommun köpte öarna av MoDo 1977.

Idag är det stora såghuset borta liksom många andra spår av industriepoken. Dessutom har landhöjningen gjort att de öar som en gång utgjorde Norrbyskär numera är mer eller mindre sammanvuxna. De tydligaste tecknen på öarnas historia är de raka gatorna med de vackra bostadshusen på Stuguskär och Långgrundet. Disponentbostaden är idag Norrbyskärs Värdshus. Norrbyskär har blivit en sommarö med många aktiviteter som lockar besökare från när och fjärran.

Förutom den mycket intressanta kulturhistorien finns flera fina naturmiljöer på Norrbyskär. Under industriepoken utnyttjades i stort sett all mark på öarna. Därför finns inte mycket av den ursprungliga vegetationen kvar men det är fascinerande att se hur snabbt naturen tar tillbaka vad den förlorade.

På Tannskär där det stora hyvleriet stod växer idag en tät, frodig alskog där man mitt inne i det gröna lövverket kan hitta resterna av golvklinker från hyvleriet. Följ gärna den enkla vandringsstigen runt Tannskär. Stigen utgår från kyrkan i slutet av Långgrundsgatan. Missa inte den fina lundartade dungen av rönnar på en av uddarna åt söder.

På Kalmarns norra spets finns klipporna där man förr bröt sten. Klipporna närmast vattnet är opåverkade och är idag fina badklippor. På Stengrundet-Blågrundet i östra delen av ögruppen finns idag KFUM´s (NMKY på finska) verksamhet med lägerskolor, kanot- och jollesegling, äventyrsbanor och klättervägg. Längst i norr på de öarna finns en liten sandstrand vid den s.k. kolarkojan. Söder om KFUM´s anläggning finns fina hedmarker och en stig ned mot den sydligaste udden Per-Ivarsgrundet.

Stora delar av lövskogarna på Norrbyskär har redan blivit så gamla att de börjar bli biologiskt värdefulla. I Umeå kommuns inventering av värdefulla kustlövskogar hittades hela 40 ha kustlövskogar av högsta naturvärdesklass på Norrbyskär. En annan intressant aspekt på Norrbyskär är öarnas geologiska bakgrund. Ta en titt på kartan så ser du deras tydliga orientering i nord-sydlig riktning, precis den rörelseriktning som inlandsisen hade när den skapade dessa långsträckta moränryggar, s.k. drumliner. Samma fenomen hittar vi ibland Skeppsviksskärgårdens öar. På Norrbyskär är dessutom flera av öarnas moräner avlagda bakom en klippa längst i norr. Så är fallet med både Tannskär, Kalmarn och Stuguskär.

Foto: Jörgen Wiklund/N
Foto: Peter Lilja/N
Foto: Peter Lilja/N
Fågelskådare i alskogen på Tannskär
Norrbyskär är verkligen barnens ö
Stengrundets blommande strand en tidig morgon
     
Foto: Peter Lilja/N
Foto: Peter Lilja/N
Foto: Peter Lilja/N
Följ med på den guidade turen med häst och vagn
Den gamla disponentbostaden är idag Norrbyskärs Wärdshus
Ett av husen på Stuguskär

Hur tar jag mig dit

Goda färjeförbindelser finns från Norrbyn på fastlandet (10 min resa) under sommarsäsongen från månadsskiftet april/maj till månadsskiftet september/oktober. Tidtabell på http://www.tabussen.nu/ eller på http://www.norrbyskar.se/ (där det även finns tidtabell för bussanslutning till och från Umeå).

Båthamn

  • 500 m norr om Värdshuset finns en skyddad vik med 20 gästplatser vid en gammal lastkaj
  • Vid Värdshuset finns den stora ångbåtsbryggan som restaurerades år 2000 och nu kan ta emot djupgående båtar.
  • I Norrbyn på fastlandet finns 7 gästhamnsplatser. Härifrån finns bussförbindelser till Umeå.

Service

  • Hotell Norrbyskär helpension, restaurang, (0930)  240 49, http://www.norrbyskar.com/
  • Café och lunchrestaurang vid Norrbyskärs museum på Långgrundet
  • Kiosk, café och minilivs vid färjeplatsen på Stuguskär

Tips

  • KFUM´s verksamhet är inriktad mot barn- och ungdomar men här finns också aktiviteter för alla åldrar, bl.a. äventyrsbana, gruppstärkande aktiviteter, segling och paddling. Deras hemsida innehåller mycket matnyttigt för den som ska besöka Norrbyskär, http://www.norrbyskar.se/
  • KFUM Norrbyskär kan erbjuda båtskjuts bl.a. ut till Snöan och andra öar för grupper om max. 11 personer. Ring KFUM´s bokning (0930)  241  44 (15 maj - 30 sept.), (090)  185 710 (okt. - 14 maj), http://www.norrbyskar.se/, [email protected].
  • Hotell Norrbyskär erbjuder båtskjuts och sälsafari under sommaren, (0930) 241 41, http://www.norrbyskar.com/

Länkar

KFUM Norrbyskär, http://www.norrbyskar.se/
Hotell Norrbyskär, http://www.norrbyskar.com/
Umeå kommun, www.umea.se


Texter: Anders Enetjärn, Lise-Lotte Molander.
Layout & illustrationer: Päivi Anttila.
Webbdesign: Fredrik Smeds, Freddi Com Oy Ab.
Kontakt ang. innehåll och uppdateringar: [email protected]