Miten sinne pääsee? Kuvia Kuvaus

Norrskär sijaitsee keskellä Merenkurkkua noin 40 km Suomen rannikolta. Tämä meren ympäröimä saariryhmä koostuu noin kymmenestä karista ja luodosta. Västra ja Östra Norrskär ovat suurimmat luodot. Västra Norrskär sijaitsee majakka, entinen luotsiasema ja kalastajakylä. Siellä on ollut ja on yhä eniten asutusta ja kävijöitä.

Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupanro 172/MYY/02

Norrskär

Östra Norrskär on pinta-alaltaan suurin saariryhmän saarista ja luodoista. Se muodostuu sorasta, kivistä ja muutamasta kalliosta. Rantaniityt ovat paikoittain erittäin reheviä rannoille huuhtoutuneiden levien ansiosta. Levä muodostaa erittäin runsasravinteisen kasvualustan. Saaren korkeimmat kohdat ovat karuja varvikkokankaita. Sama karuus leimaa majakkasaari Västra Norrskäriä. Siellä sijaitsee majakka ja majakanvartijoiden asunnot sekä luotsiasema ja kolmisenkymmentä kalastajamökkiä.

Norrskärillä on runsas linnusto. Kirjava karikukko (Arenaria interpres) on Norrskärin tyyppilintu. Toinen erikoisuus on vesipääsky (Phalaropus lobatus), joka on pohjoinen laji. Surviaissääsket ovat vesipääskyjen ja monien muidenkin lintujen eräs tärkeimmistä ravintolähteistä. Niitä esiintyy Norrskärillä runsaasti. Norrskärin saaristossa pesii lähes 50 lintulajia. Lisäksi monet muuttolinnut lentävät Norrskärin yli tai tekevät täällä välilaskun ja levähtävät.

Norrskärin majakka on rakennettu tiilestä ja graniitista ja se on 21 metriä korkea. Kahdeksankulmainen majakka valmistui vuonna 1846. Henkilökunta, joka koostui neljästä majakanvartijasta ja heidän perheistään, asui majakan vieressä sijaitsevassa hirsimökissä. Heidän elämänsä oli usein kovaa. Kalastus, lintujenmetsästys ja hylkeenpyynti kuului välttämättömiin tehtäviin. Talvella ja huonon kelin aikana he elivät täysin eristettyinä muusta maailmasta. Majakanvartijoille maksettiin talven palkka etukäteen, jotta he voisivat täyttää ruokavarastojaan koko talveksi. Vuonna 1987 majakka automatisoitiin ja viimeinen majakanvartija jätti Norrskärin. Norrskärin majankanvartija oli Suomen viimeinen.

Luotsiasema oli miehitetty vuosien 1921 ja 1970 välillä. Nykyään Metsähallitus omistaa talon ja talo palvelee alueen ylläpitoa, valvontaa ja lintututkimusta. Norrskärillä oli pitkään vilkas kalastusyhdyskunta. Useimmat kalastajamökit ovat tänä päivänä kesämökkejä. Majakkasaari on myös ollut sotilasalue toisen maailmansodan jälkeen. Siitä kertovat kasarmi, kanuunat ja bunkkerit. Puolustusvoimat jätti Norrskärin vuonna 2000, jolloin alueet ja rakennukset tulivat Metsähallituksen omistukseen. Nykyään Metsähallitus hallinnoi koko saariryhmää. Majakka ja siihen kuuluvat rakennukset sekä uusi VTS-tutkamasto kuuluvat Pohjanlahden merikulkupiirille.

Norrskär ja sen herkkä ulkosaaristoluonto soveltuu ainoastaan pienille opastetuille ryhmille ja yksittäisille vierailijoille. Lintujen pesintäaikana vierailu on rajoitettava majakkasaaren asutuille alueille ja olemassa oleville poluille.

Kuva: Pertti Malinen
Kuva: Lise-Lotte Molander
Kuva: Seppo Lammi
Östra Norrskärillä on matalia sorarantoja. Kuvassa Malusändanin vilkkumajakka
Maihin huuhtoutuneet levät ja kasvien osat kerääntyvät joskus rantoja pitkin muodostaen nk. levävalleja
Karikukko on saanut englanninkielisen nimensä Turnstone sen tavasta kääntää kiviä ravintoa etsiessään
     
Kuva: ÖFPL/Göran Strömfors
Kuva: ÖFPL/Göran Strömfors
Kuva: ÖFPL/Göran Strömfors
Norrskärin majakanmäki
Norrskärin satama
Rannat ovat alttiita tuulelle ja aalloille


Tekstit: Anders Enetjärn, Lise-Lotte Molander.
Käännös: Heidi Nyblom.
Layout & kuvitus: Päivi Anttila.
Www-tuotanto: Fredrik Smeds, Freddi Com Oy Ab.
Ylläpito ja päivitykset: [email protected].