Västerbotten

  • Utebutiken, Umeå, (090) 120 220, hyr ut 2-3 kajaker, [email protected], www.utebutiken.se
  • Preem, Sävar, (090) 503 91, har 15 plastkanadensare för uthyrning och paddling i Nedre Sävarån, hämtning av kanoterna i Skeppsvik kan ordnas
  • Hotell Norrbyskär, (0930) 241 10, (070) 695 2063
  • KFUM:s Kurs och Lägergård, (090) 185 700, (0930) 240 00 http://www.norrbyskar.se/

ÖsterbottenTexter: Anders Enetjärn, Lise-Lotte Molander.
Layout & illustrationer: Päivi Anttila.
Webbdesign: Fredrik Smeds, Freddi Com Oy Ab.
Kontakt ang. innehåll och uppdateringar: [email protected]