Miten sinne pääsee? Kuvia Kuvaus

Snipansgrund - Medelkallan on yksi seitsemästä Suomen rannikolla sijaitsevasta hylkeidensuojelualueesta. Hylkeidensuojelualueet on perustettu erityisesti harmaahylkeen ja sen elinympäristöjen suojelemiseksi. Hylkeidensuojelualueet ovat ulkosaariston kareja ja luotoja, jonne hylkeillä on tapana kerääntyä.

Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupanro 172/MYY/02

Snipansgrund - Medelkallanin hylkeidensuojelualue

Harmaahylje (Halichoerus grypus) on isoin hyljelajimme. Uros voi kasvaa 3-metriseksi ja se voi painaa noin 300 kg. Naaraat ovat pienempiä. 1900-luvun alussa hylje oli yhä yleinen ja tärkeä riistaeläin. Hylkeet vähenivät vähitellen tehokkaasta metsästyksestä ja ympäristömyrkyistä johtuen. Nämä tekijät huononsivat eläinten lisääntymiskykyä. 1980-luvulta lähtien hylkeet ovat taas lisääntyneet ja niistä on tullut vitsaus kalastajille, koska ne oppivat nopeasti mistä ne saavat helposti lempiruokaansa eli kalaa. Harmaahylje kuuluu silmälläpidettäviin lajeihin ja EU:n lainsäädäntö edellyttää, että harmaahylkeille perustetaan hylkeidensuojelualueita.

Snipansgrund-Medelkallanin hylkeidensuojelualue koostuu kivistä ja hiekkasärkistä, jotka ovat suuremmaksi osaksi merenpinnan alapuolella. Snipansgrundilla sijaitsi aikoinaan majakkalaiva. Majakkalaiva on tiettyyn paikkaan ankkuroitu laiva, joka mastossa olevien merkkien ja voimakkaan valon avulla varoittaa ja opastaa merenkulkijoita. Snipansgrundin majakkalaiva tuotiin paikalle vuonna 1866, ja se oli ensimmäinen majakkalaiva Suomessa. Laivaa vaihdettiin muutaman kerran ja viimeinen majakkalaiva poistettiin vuonna 1960.

Hylkeidensuojelualueella liikkumisvapautta on rajoitettu. Liikkuminen ja oleskeleminen ilman Metsähallituksen lupaa on kielletty ympäri vuoden. Kielto koskee puolen merimailin (926 m) sisään jäävää alueetta niistä suojelualueen luodoista, jotka muodostavat alueen ytimen. Liikkuminen puolen merimailin säteen luotojen ulkopuolella on kielletty 1.2.-15.6. ilman Metsähallituksen lupaa. Ainoastaan ammattikalastajien harjoittama kalastus on sallittu suojelualueilla puolen merimailin säteen ulkopuolella alueen ytimestä. Metsästys on kielletty koko hylkeidensuojelualueella.

Kuva: Ove Kaarto
Kuva: Ove Kaarto
Kuva: Ove Kaarto
Hylkeet kerääntyvät usein yhdessä kareille
 
Hylkeet lepäävät kallioilla
     
Kuva: Ove Kaarto
Kuva: Ove Kaarto
Kuva: Åke Öster, 1959
Hylje ehti ensin kalanpyydyksille
Leiri hylkeenpyynnin aikana


Tekstit: Anders Enetjärn, Lise-Lotte Molander.
Käännös: Heidi Nyblom.
Layout & kuvitus: Päivi Anttila.
Www-tuotanto: Fredrik Smeds, Freddi Com Oy Ab.
Ylläpito ja päivitykset: [email protected].