Hur tar jag mig dit? Bilder Beskrivning

Skeppsviksskärgården med ett gytter av uddar, små öar och grynnor upplevs kanske bäst på vinterns första is. Då är det lätt att ta sig fram här på skidskor, skidor eller på spark i de annars så svårnavigerade grunda vattnen. Annars är det på sommaren som denna skärgård blommar upp av ett rikt båtliv, sommargäster och fåglar överallt. Ostnäshalvön är den absoluta kontrasten till Skeppsviksskärgården. I skogarna på Ostnäshalvön kan du vandra helt ostörd och njuta av smålommens (Gavia stellata) kackel över de små tjärnarna.

 

Skeppsviksskärgården och Ostnäshalvön

Sveriges mest utpräglade drumlinskärgård finns vid Skeppsvik. Drumliner är långsträckta, låga moränryggar som bildats av den senaste istiden. Utanför den lilla byn Skeppsvik ligger de i ett tydligt nord-sydligt mönster - precis i den riktning som isen rörde sig - och är omgivna av det grunda havet. Tvärs över drumlinerna ligger ibland små ändmoräner (även kallade de Geer-moräner), den moräntyp som är så vanlig i skärgården norr om Björkö. Den intressanta geologin utanför Skeppsvik är tydligast för dig som flyger över området. Skeppsviksskärgårdens grunda och steniga vatten upplevs annars bäst i en kajak eller på ett par långfärdsskridskor. Isen lägger sig alltid tidigt här. Hinner du inte fånga den korta skridskosäsongen så är skidorna också ett bra sätt att se Skeppsviksskärgården. Gör dina första utflykter från Skeppsviks herrgård eller från vägslutet några kilometer längre söderut. Från vägslutet finns en stig som leder några hundra meter söderut till den yttersta spetsen av Skeppsvikshalvön. Här har du en bra överblick över Skeppsviksskärgårdens södra delar.

Bjuren är en ensam ö längst ut i Skeppsviksskärgården. Här finns riktigt gammal barrskog, näst intill opåverkad av människan. Öns östra sida domineras av vackra klapperstensfält och hällmarker. Några km söder om Bjuren ligger den för hav och vind exponerade Tavastudden. För att komma hit under den isfria delen av året måste du stå ut med en fem km vandring på blockiga stränder och utan någon vägvisning. Men väl ute på udden blir du rikligt belönad. Här möts nämligen himmel, hed och hav. Och otillgängligheten är inte bara en nackdel - i regel får du vara ostörd på Tavastudden. Vintertid är den vackra Tavastudden mer lättillgänglig över isen.

Nordost om Skeppsviksskärgården ligger Ostnäshalvön, en skogklädd halvö som så sent som i slutet av 1990-talet blev ett naturreservat. Här finns flera små myrar och tjärnar där den skygga smålommen brukar häcka. Smålommens stam i Västerbotten är som tätast just här i södra kustlandet där den ofta häckar i små, fisklösa tjärnar inom högst några km från havet. Boet ligger ofta på en liten, isolerad holme ute i tjärnen och de vuxna fåglarna föder upp ungarna på fisk från havet.

Andra fågelarter som du har goda chanser att få se i Skeppsviksskärgården är fiskgjuse (Pandion haliaetus), havsörn (Haliaetus albicilla), dvärgmås (Larus minutus), rödbena (Tringa totanus), roskarl (Arenaria interpres) och strandskata (Haematopus ostralegus).

I Skeppsviksskärgården finns flera intressanta växter:

Måbär (Ribes alpinum) Ostögrundet En av Sveriges nordligaste förekomster
Liten kardborre (Arctium minus) Hästskäret Norrlands enda kvarvarande lokal
Hårginst (Genista pilosa) Vitögern Enda kända norrlandslokalen
Nicktistel (Carduus nutans) Skeppsviks kajområde
Stor sötväppling (Melilotus altissimus) Skeppsviks kajområde
Skogsklöver (Trifolium medium) Kanalen vid Skeppsvik
Strandrödtoppa (Odontites litoralis) Udden Ö om Skallvikögern Länets största bestånd
Bredbladig hästsvans (Hippuris tetraphylla) Sladan-viken Nu troligen utgången
Strutlav (Cetraria cucullata) Bjuren Påträffas annars i fjällen och på Ölands alvar

De västra delarna av Skeppsviksskärgården, liksom Bjuren och delar av Ostnäshalvön är skyddade som naturreservat.

Foto: Jörgen Wiklund/N
Foto: Jörgen Wiklund/N
Foto: Jörgen Wiklund/N
En stenig landhöjningsstrand
Inom Ostnäs naturreservat finns en del tallskog
De små myrtjärnarna är smålommens (Gavia stellata) gömställen
     
Foto: Jörgen Wiklund/N
Foto: Svante Öhman
Foto: Henrik Sporrong
Ett surdråg mellan tjärnarna och havet
Drumlinerna i Skeppsviksskärgården
På Tavastudden, Täftehalvöns sydspets utanför
Diktesgrundet, möts himmel, hed och hav
     
Foto: Anders Enetjärn
Foto: Ann Salomonsson
Nedre Sävarån är ett populärt paddelvatten, kanske som bäst under vårens högvatten
En liten grynna

Hur tar jag mig dit

Från väg E4 sväng i Sävar mot Skeppsvik och följ den lilla landsvägen fram till byn. Parkera vid herrgården eller vid vägens slut på yttersta udden där en stig tar vid.

Båthamn

I Skeppsvik intill herrgården finns en gästbrygga med två platser. Minidjup i båtleden 1,5 m.

Service

Närmaste affär finns i Sävar, 12 km norr om Skeppsvik.

Tips

  • Nedre Sävarån är ett stort våtmarksområde mellan Sävar och Skeppsvik. Sävarån som lugnt rinner genom detta område är ett populärt paddelvatten. Kanoter kan hyras på Preem i Sävar, (090) 503 91.

Länkar


Texter: Anders Enetjärn, Lise-Lotte Molander.
Layout & illustrationer: Päivi Anttila.
Webbdesign: Fredrik Smeds, Freddi Com Oy Ab.
Kontakt ang. innehåll och uppdateringar: [email protected]