Västerbotten

 • Hotell Norrbyskär, tfn (0930) 241 10, 070 695 2063
 • Norrbyskär, KFUM:s Kurs & Aktivitetscenter (0930)  240  00, (090)  185 710, http://www.norrbyskar.se/, [email protected]
 • Stiftelsen Norrbyskärs ungdomsgård, gamla arbetarbostäder, (0930)  240  25
 • Norrmjöle camping, 073 181 7916.
 • Fläse camping, Obbola 070 521 3276, öppet 15 maj-15 oktober
 • Ljumvikens camping, Holmsund, (090) 417 10
 • Västerbacken hotell & Konferens, Holmsund, (090) 149 300, http://www.vasterbacken.se/
 • Fem små hus på Holmön, Holmön, (090) 550 82, (090)  120 848
 • Holmögården, 076 827 2946, http://www.holmon.com/Hembygd/huset.htm
 • Vandrarhem Berguddens fyrplats, (090) 551 40, 076 827 2946, Holmön
 • STF Vandrarhem Stora Fjäderäggs fyrplats. Bokning sommartid (070) 691 7220 eller mejl [email protected]. Övrig tid kvällar och helger på telefon (090) 492 01 eller (090) 550 71 eller via mejl.
 • Holmöns skola, (090) 550 31
 • Sikskärsbastun, (090) 552 20
 • Holmöns lägergård (Prästgården). (090) 551 80, (090) 712 751.
 • Bäckströms Bed & Breakfast, (090) 550 84
 • Storsands camping, Ratan, 070 291 8273.
 • Dalkarlså Herrgårds vandrarhem, (0934) 304 95, http://www.dalkarlsa.nu
 • För boende se även http://www.umearegionen.se, http://www.vasterbotten.net/files/dnn5JMlM.pdf
Silvertärnan, Södra Vallgrund

ÖsterbottenTexter: Anders Enetjärn, Lise-Lotte Molander.
Layout & illustrationer: Päivi Anttila.
Webbdesign: Fredrik Smeds, Freddi Com Oy Ab.
Kontakt ang. innehåll och uppdateringar: [email protected]