Hur tar jag mig dit? Bilder Beskrivning

Umedeltat ligger som ett stort våtmarksområde omgivet av bebyggelse, vägar och sommarstugor. Deltats stora naturvärden är idag inte lätta att uppleva. Men drar du på dig stövlarna, smörjer in dig med myggstift och är beredd med kikare och uppmärksamma öron så kan det mesta i fågelväg dyka upp framför dig om du vågar ut i deltats marker. Det bekvämaste sättet att uppleva deltats rika fågelliv är annars att göra ett besök på våren i det nya fågeltornet på Bergön och blicka ut över restaurerade strandängar i Västerfjärden.

 

Umeälvens delta

Det stora Umeälvens delta byggs upp av väldiga mängder sediment från de båda fjällälvarna Umeälven och Vindelälven. Det aktiva deltat omfattar en yta på ca 15 kvadratkilometer i både den stora Österfjärden norr om Obbola och Holmsund och i den mindre Västerfjärden - en separat västlig älvfåra. I deltat förändras landarealerna mycket snabbt av både landhöjning och sedimentdeposition, men även erosion i de övre delarna av deltat bidrar till en mycket omfattande materialtransport i vattnet. Beräkningar visar att älvarna lägger av så mycket som 100 000 ton material per år i deltat. Studier av gamla kartor visar också hur snabbt de nuvarande öarna i deltat har bildats. På en karta från 1822 har ön Stora Tuvan inte ens ett namn, den är bara något hundratal meter stor. Idag är Stora Tuvan en av de största öarna i deltat med sina närmare 1 kvadratkilometer och här växer en lummig lövskog och på de allra äldsta delarna av ön även en del granskog. De senaste stora landområden som bildats är ett par nya öar söder om Villanäs som började stiga ur Österfjärden under 1980-talet. De båda öarna är just nu mycket fina fågelområden.

I Umeälvens delta finns också hela 200 ha värdefulla lövskogar. Lövskogarna är mycket värdefulla för både fåglar och insekter eftersom de är i stort sett opåverkade och producerar stora mängder död ved.

Deltat är nog annars mest känt för sina våtmarksfåglar och det är ett av de svenska områden som omfattas av den internationella våtmarkskonventionen (Convention on Wetlands) för sin stora betydelse för flyttande våtmarksfåglar. Här rastar årligen stora mängder gäss, änder och vadare framför allt på vårflyttningen men också på hösten. Gässen och änderna brukar följa ett dygnsmönster där de dagtid äter på Röbäcks- och Degernässlätternas stora åkerarealer närmast norr om deltat och nattetid vilar och tvättar sig på deltats vattenytor. Gässens antal brukar nå sin topp i månadsskiftet april-maj då de ofta är några tusen som rastar på vattnen och ute på åkrarna. Tillsammans med stora flockar av tranor (Grus grus) och sångsvanar (Cygnus cygnus) gör de området till ett riktigt eldorado så här års.

Förutom i vattenområdena så finns det också i lövskogarna en mycket rik fågelfauna. Det var därför inte en slump att det var just här som den utrotningshotade vitryggiga hackspetten (Dendrocopos leucotos) genomförde sin enda kända Västerbottenshäckning under 1990-talet. Andra arter hackspettar som trivs i lövskogarna är den mindre hackspetten (Dendrocopos minor), gråspetten (Picus canus), spillkråkan och den tretåiga hackspetten (Picoides tridactylus).

Den stora rikedomen på fåglar drar till sig rovfåglar. Pilgrimsfalken (Falco peregrinus) är en av de ovanliga arter som på vårarna regelbundet jagar i deltat. Fågelrikedomen gör också Umeälvens delta till ett område som är känt över hela Sverige bland fågelskådare.

Från och med 2002 finns ett stort område med restaurerade strandängar norr om Västerfjärden. Strandängarna betas under sommaren med nötkreatur och är ett mycket värdefullt fågelområde.

Deltats strandängar och lövskogar är även rika på insekter. Sammanlagt 20 arter av trollsländor är funna på strandängarna och hela 14 rödlistade insekter knutna till död ved har hittats i lövskogarna.

Under 2002 pågår arbeten med att skydda Umeälvens delta som ett naturreservat. Länsstyrelsen är huvudman för det arbetet. Den dag som området är skyddat som ett naturreservat kommer det också att göras mer tillgängligt för besökare.

Foto: Jörgen Wiklund/N
Foto: Jörgen Wiklund/N
Foto: Jörgen Wiklund/N
Alskogen på Stora Tuvan är rik på död ved
Stora Tuvan
Vid Villanäs finns fina strandängar och ett välbesökt fågeltorn
 
Foto: Anders Enetjärn
Lövskogen på Hedmansgrundet
 
Foto: Jörgen Wiklund/N
Foto: Anders Enetjärn
Foto: Lars Lindh
Röbäcksslätten översvämmas och fylls med bl.a. änder, gäss och sångsvanar
Fnösketickan (Fomes fomentarius) är vanlig i deltats 200 ha av lövskogar
Umeälvens delta växer med 100 000 ton älvsediment varje år!


Texter: Anders Enetjärn, Lise-Lotte Molander.
Layout & illustrationer: Päivi Anttila.
Webbdesign: Fredrik Smeds, Freddi Com Oy Ab.
Kontakt ang. innehåll och uppdateringar: [email protected]