Miten sinne pääsee? Kuvia Kuvaus

Holmöarnan saaret ovat läntisen Merenkurkun suurin saariryhmä, jossa sijaitsee Merenkurkun ruotsalaisen puolen ainoa pysyvä saaristolaisasutus sekä suuri luonnonsuojelualue. Lautta kiinnittyy Byvikeniin, joka on luonteva lähtöpiste sinulle, joka haluat tutustua saarten monimuotoiseen luontoon. Holmöarnan saarten luonto vaihtelee ulkosaaristosta suojaisiin lahtiin, saariin ja niemenkärkiin, joilla nähdään harvoin vierailijoita. Lisäksi saarelta löytyy laajoja metsiä, suoalueita sekä vanhaa asutusta, jota ympäröi perinteinen viljelysmaisema.

 

Holmöarna

Holmöarna on läntisen Merenkurkun suurin saariryhmä. Sen kaikilla neljällä pääsaarella on omat erityispiirteensä. Saariryhmä levittäytyy 26 kilometriä pohjoisesta Trappuddenin niemestä aina etelään Holmögaddin majakkaan saakka. Saariryhmä muodostuu drumliineistä ja päätemoreeneistä (De Geer- moreeneista). Kalliopaljastumat ovat harvinaisia.

Holmöarnan saaret ovat pitkään olleet asuttuja. Jo rautakauden aikana ja aikaisella keskiajalla saariryhmä oli tärkeä metsästys- ja kalastusalue. Ensimmäiset merkinnät Holmönin saarella vakituisesti asuvista talonpojista ovat vuodelta 1543. Nykyisin Holmön saarella asuu vakituisesti noin 90 asukasta.

Holmöarnan saarille tullaan yleensä lautalla, joka rantautuu Byvikenin satamaan. Byviken sijaitsee Holmön-nimisellä saarelle, joka on saariryhmän saarista pohjoisin. Byvikenissä on muutama palvelurakennus ja sieltä alkaa myös asutus. Harvaan asuttu kylä ulottuu noin 3 km etelään kylätietä pitkin Ängesön saarelle saakka. Holmön nähtävyyksistä voidaan mainita saaren pohjoisosassa sijaitseva Trappudden, joka muodostuu kallioista ja somerikoista. Saaren länsiosassa sijaitsee Berguddenin päreillä verhottu majakka. Berguddenista pohjoiseen löytyy Klammenin alue, joka on Holmön saaren suurin somerikko. Bergudden soveltuu myös hyvin läntisen Merenkurkun muuttolintuparvien tarkkailuun.

Suurinta osaa Holmönin saaresta, kuten koko Holmöarnan saaristoa, hallitsee laakeilla maankohoamisalueilla kasvavat kuusimetsät. Holmön kylä on poikkeus. Kylää ympäröi pienimuotoinen, vanha viljelysmaisema, joka on vielä osittain viljelykäytössä. Tienreunoja ja vanhoja niittyalueita tutkivat ihmiset saattavat löytää vanhoille viljelysmaille tyypillisiä lajeja, esimerkiksi jäkkiä (Nardus stricta) ja nurmirölliä (Agrostis capillaris). Täältä löytyy myös harvinaisempia lajeja, kuten keväthanhikkia (Potentilla crantzii) ja mäkikauraa (Avenula pubescens). Holmön kylässä, jossa pienimuotoisesti vaihteleva luonto koostuu avoimista viljelysmaista, pienistä metsäkaistaleista, kivimuureista, kiviröykkiöistä ja lehtipensaikoista on erittäin monipuolinen linnusto. Kylässä tavataan säännöllisesti itäisiä lajeja, kuten idänuunilintua (Phylloscopus trochiloides), viitakerttusta (Acrocephalus dumetorum) ja pikkusieppoa (Ficedula parva).

Holmönin saaren eteläpuolella sijaitseva Ängesön on toinen Holmöarnan saarten kahdesta suuresta saaresta. Muutamaa yksittäistä kesämökkiä lukuun ottamatta täällä ei ole asutusta. Saarelle on helppo tulla pientä tietä pitkin, joka kulkee koko Ängesönin halki päättyen saaren eteläkärkeen. Ängesönin ja Holmönin saaria erottaa toisistaan ainoastaan kapea Gebäckssundetin salmi. Kulkuväylää pidetään avoimena pienveneiden läpikululle siitä huolimatta, että maa kohoaa ja salmen suulla on matalikko. Ängesönin ja Holmönin itäosia leimaa hyvin pienimuotoisesti vaihteleva topografia. Siellä on niemenkärkiä, lahdenpoukamia ja pieniä luotoja. Rannikolla on myös sadoittain pieniä merestä kuroutuneita merenlahtia, lampia, soita ja vanhoja, käytöstä poisjääneitä suoviljelmiä, jotka yhdessä tarjoavat kiehtovan, mutta vaikeakulkuisen ympäristön. Mikäli mielii helpompaa vaellusta, suosittelemme Ängesönin länsipuolen vaellusreittiä. Vaelluksen yhdistäminen yöpymiseen Sikskärsgrundetin kalastussaunassa on mainio idea (avaimen saa Holmönin venemuseosta, (090) 552 20). Ängesönin tieltä löydät myös polut, jotka johtavat kahteen hienoon, laavuilla varustettuun levähdyspaikkaan, Klintvikeniin ja Kontvikeniin. Klintviken sijaitsee hienon lahden poukamassa, jonne pienveneillä on tapana rantautua.

Ängesönin etelä- ja kaakkoisosien rannoilla kasvaa jonkun verran koivumetsiä. Tämä luontotyyppi vaikuttaa omalta osaltaan Ängesönin erikoislaatuiseen ilmeeseen. Ängesönin keskiosien kuusivaltaisilta alueilta löytyy lisäksi aika paljon kallioisia alueita.

Grossgrundet on seuraava saari matkallamme kohti etelää suuressa Holmöarnan saaristossa. Tämä saari on vajaat 5 km pitkä ja sen lahdet sekä muutamat isommat järvet tekevät saaresta mosaiikkimaisen. Saaren vanhimmissa osissa tavataan muutamia kuusikoita, mutta muuten Grossgrundetin saarta leimaavat avoimet varvikkokankaat joita hallitsevat variksenmarja ja katajapensaat. Ihmisiä Grossgrundetin saarelle eksyy aika harvoin, sillä sinne ei johda tietä eikä siellä ole rakennuksia.

Holmögadd on Holmöarnan saariston eteläisin ja yleisölle tuntemattomin saari. Saarella sijaitsee vanha kivimajakka Holmögadd, josta kuullaan puhuttavan ruotsalaisessa meritiedotuksessa päivittäin. Saari on kokonaan suljettu tavallisilta vierailijoilta, koska se on sotilasaluetta. Holmögaddin luontoa leimaavat laajat, avoimet varvikkokankaat ja koivumetsät. Grossgrundetin ja Holmögaddin saarten välistä salmea kutsutaan nimellä Gaddströmmen ja se on erittäin hyvä kalavesi. Täällä pyydetään kevättalvella mm. harjuksia.

Läntisen Merenkurkun ensimmäinen majakka rakennettiin vuonna 1760 Holmögaddin saarelle. Tämä paikka on luultavasti aina ollut tunnettu vaarallisista vesistään. Majakka oli nk. vippimajakka, jota lämmitettiin hiilellä. Aluksi majakka oli miehitetty ainoastaan syksyisin.

Holmöarnan saaret sisältyvät suurelta osin luonnonsuojelualueeseen. Se käsittää Holmögaddin ja Grossgrundetin saaret kokonaan, suurimman osan Ängesönin saaresta sekä Holmön saaren itäpuolen. Luonnonsuojelu tarkoittaa mm. sitä, että tällä alueella metsät ja rannat saavat kehittyä luonnonvaraisesti.

Luonnonsuojelualue käsittää lisäksi Stora Fjäderägg-saaren, joka myös kuuluu Holmöarnan saaristoon. Stora Fjäderäggin saari esitellään omalla sivulla Merenkurkun Luonto-oppaassa.

Kuva: Ann Salomonsson
Kuva: Ann Salomonsson
Kuva: Ann Salomonsson
Rantaviivan moreenit
Sikskärsgrundetin kalasauna
Valkolehdokki (Platanthera bifolia) kukkii nummilla
     
Kuva: Jörgen Wiklund/N
Kuva: Jörgen Wiklund/N
Kuva: Jörgen Wiklund/N
Berguddenin majakka
Kukkien loisto Holmönin kylässä
Holmönin kylässä on säilynyt pienimuotoinen viljelysmaisema
     
Kuva: Anders Enetjärn
Kuva: Anders Enetjärn
Kuva: Lise-Lotte Molander
Lettokorvet ovat tavallisia Holmönin saarella
Metsälampi Holmönin saarella
Purokasvillisuutta Ängesönin saarella
     
Kuva: Roger Westman
Kuva: Anders Enetjärn
Ylpeä harjuksenkalastaja saaliineen
Valkoviklon (Tringa nebularia) pesä Ängesönin saaren kalliomailla

Miten sinne pääsee?

Holmöarnan saarille liikennöidään Tielaitoksen Helena Elisabeth-nimisellä lautalla mannermaan Norrfjärdenin ja Holmönin saaren Byvikenin välillä muutama kerta päivässä. Aikataulun löydät sivulta http://farjerederiet.se/files/tidtabeller.aspx tai sivulta www.holmon.com.
Lisätietoja lautasta löydät Tielaitoksen kotisivulta http://www.vagverketfarjerederiet.se.

Linja-autolla pääset kätevästi Uumajasta Norrfjärdeniin. Aikataulun löydät sivulta http://www.tabussen.nu/.

Venesatamat

 • Byvikenin satamassa Holmönin saarella on vierasvenesatama, jossa on monta vieraspaikkaa
 • Sörsundetissa (Gebäckssundetin eteläinen tuloväylä) Holmönin saarella on pieni yksinkertainen satama vanhan suolaamon luona
 • Klintvikenissa Ängesönin saarella on luonnonsatama

Palvelut

 • Kauppa/posti/pankki/apteekki/systembolagsombud eli alkoholiliikkeen asiamies, löytyvät kaikki yhden ja saman katon alta maalaiskaupasta "Stora Lanthandeln". Kauppa sijaitsee noin 300 m etelään tienhaarasta, joka johtaa "Bergudden Fyr" -majakkaan päin, puh. (090) 551 70. Tilaa ruokatavarat, alkoholijuomat ja muut tavarat faksilla (090) 551 20 tai sähköpostitse [email protected]
 • Matkailuneuvonta sijaitsee Holmönin saaren venemuseossa ja on avoinna kesäisin, puh. (090) 552 20

Linkkejä

Uumajan kunta, www.umea.se
Holmönin saaren oma kotisivu, www.holmon.com

Vinkkejä

 • Byvikenissä Holmönin saarella on hieno venemuseo, joka on avoinna kesäisin, puh. (090) 552 20, http://www.holmonsbatmuseum.se/
 • Hienoja kuvia venemuseosta löydät sivulta http://www.algonet.se/~okie/holmnsb.htm.
 • Holmöarnan saaret järjestävät vuosittain kaksi suurta tapahtumaa, Postrodden eli "postisoutu" ja Visfestivalen eli "viisufestivaali", http://www.visfestivalen.nu/, jotka houkuttelevat ihmisiä läheltä ja kaukaa
 • Holmönin saarella on mahdollista vuokrata polkupyöriä paikasta Hamnkrogen, (090) 551 11.
 • Ängesönin saaren länsiosassa on vaellusreitti. Reitin varrella on yöpymismökki Siksskärsgrundetin luona. Avaimen saa Holmön venemuseosta, puh. (090) 552 20.
 • Lääninhallitus aikoo kunnostaa uuden vaellusreitin Ängesönin saaren ja Holmön saaren itäosaan.

Tekstit: Anders Enetjärn, Lise-Lotte Molander.
Käännös: Heidi Nyblom.
Layout & kuvitus: Päivi Anttila.
Www-tuotanto: Fredrik Smeds, Freddi Com Oy Ab.
Ylläpito ja päivitykset: [email protected].