Hur tar jag mig dit? Bilder Beskrivning

Rönnskärs skärgård är belägen knappt 40 km väster om Vasa. Skärgården består av ett hundratal holmar och skär. På Fäliskäret finns Finlands äldsta bevarade träbåk. Fäliskäret var tidigare centrum för lotsverksamheten i trakten, men idag tjänar lotsstationen andra syften. Söder om Rönnskär ligger Bergö Gaddarna, en ögrupp som präglas av stenighet och ett rikligt fågelliv.

Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupanro 172/MYY/02

Rönnskär

I Rönnskärsarkipelagen möts den båtburna besökaren av ett stycke utskärgård med många spridda holmar och skär där endast de större holmarna är skogsbevuxna. Området befinner sig inom björkzonen, gran förekommer blott i små bestånd. Mindre skär domineras av hedvegetation. Stränderna är steniga och blockrika och här och där finns klippor. Vissa av skären är förhållandevis höga och de större farlederna är segelbara också för större båtar.

Storskäret är den största av Rönnskärs holmar. Vid skärets västra strand finns en sägenomspunnen medeltida gravplats och en jungfrudans. På östra Storskäret finns flera fiskarstugor, vilka till stor del är i fritidsbruk. Storskär har en artrik och frodig växtlighet med flera intressanta arter såsom flenört (Scrophularia nodosa), styvmorsviol (Viola tricolor), luddhavre (Avenula pubescens), träjon (Dryopteris filis-mas) och knölsyska (Stachys palustris). Växtrikedomen brukar tillskrivas det faktum att Storskäret ligger i ett område med diabas, som är en för många växter gynnsammare bergart än granit och gnejs. Två nykomlingar i områdets växtflora är kustarun (Centaurium littorale), som påträffats på Bergö Gaddarna, och strandfloka (Ligusticum scoticum), som växer på några lokaler i Rönnskär. Runt Bergö Gaddarna söder om Rönnskär är vattnen mycket steniga och svårframkomliga, men området hyser samtidigt ett rikt fågelliv. Här häckar till exempel en betydande andel av Finlands bergänder (Aythya marila).

Om du besöker Rönnskärsarkipelagen är det sannolikt att du tar i land på Fäliskäret. Fäliskäret är med sin träbåk och f.d. lotsstation Rönnskärs "medelpunkt". Den röda träbåken är byggd 1784, och är därmed Finlands äldsta bevarade träbåk. Många byggnader har rests och en del också rivits sedan dess, bl.a. lotsstugor, bostadshus, bagarstuga, vedlider, magasinsbyggnad, väderkvarn, smedja och flera fähus.

Den nya lotsstationen stod klar 1966. Då lotsverksamheten upphörde år 1983 övertog sjöbevakningen byggnaderna. År 1997 övergick hela ön med byggnader i Forststyrelsens ägo. Idag är de gamla bostadsbyggnaderna uthyrda till bl.a. båtklubbar och dykarsällskap. Lotsstationen har renoverats och byggts om till naturstation med övernattningsutrymme för ca 10 personer. Den tidigare vita byggnaden har fått röd brädfodring för att bättre passa in i miljön. Slipen i stranden har också renoverats och där finns nu kojplatser för 8 personer, strandbastu och utställningsutrymme. Utrymmena kan bokas direkt av Forststyrelsen för olika slag av guidad verksamhet (kontaktuppgifter nedan).

Fäliskär är till sin natur öppet med endast en smal trädbård längs östra stranden. Norra delen av skäret är rätt hög och bergig och längs den västra stranden finns vackra strandklippor. Skäret smalnar av mot söder och utgörs där av stenig hed. Om du besöker skäret sommartid bör du hålla dig i närheten av husen och på klipporna i skärets norra del. I den södra delen häckar många fåglar som behöver häckningsro under sommaren.

Foto: Lise-Lotte Molander
Foto: ÖFPL/Göran Strömfors
Foto: Lise-Lotte Molander
Rönnskärsbåken
Bostadsbyggnaderna
Klippformationer på Fäliskärets västra strand
     
Foto: Pertti Malinen
Foto: Timo Hissa
Foto: ÖFPL/Göran Strömfors
Kvarkens södra delar utmärks av steniga vatten. Bild från Bergö Gaddarna
Fäliskäret ur fågelperspektiv
Tio blinkfyrar hjälper båtfarare att färdas tryggt genom Rönnskärsarkipelagen
     
Foto: Lise-Lotte Molander
På sensommaren är blomsterprakten iögonfallande på grynnorna. På bilden röd fackelblomster (Lythrum salicaria), gul sporreblomma (Linaria vulgaris), vit grässtjärnblomma (Stellaria graminea) och grön krusskräppa (Rumex crispus)


Texter: Anders Enetjärn, Lise-Lotte Molander.
Layout & illustrationer: Päivi Anttila.
Webbdesign: Fredrik Smeds, Freddi Com Oy Ab.
Kontakt ang. innehåll och uppdateringar: [email protected]